Jak léčba probíhá

Vstupní pohovor

Prvním krokem k homeopatické léčbě je absolvování vstupního pohovoru (60-75 min), jehož účelem je zjištění informací o celkovém zdravotním stavu klienta. Na základě těchto informací pak pak bude stanoven postup homeopatické léčby a zvoleny homeopatické léky.V průběhu vstupního pohovoru se budu klienta ptát na jeho zdravotní stav v současné době i v minulosti a to jak po stránce fyzické, tak i po stránce psychické. Zajímat mě bude také, ve kterých oblastech života cítí klient největší nedostatky či stres. Toto všechno, přestože to zdánlivě nemusí s vašimi zdravotními problémy souviset, pak bude sloužit jako vodítko k určení homeopatických léků.

Shrnutí:

  1. Fyzické potíže v současné době: Všechny problémy fyzického charakteru. Zajímat mě bude jakákoliv bolest, nemoc, nerovnováha kdekoliv na těle a to i zdánlivé "maličkosti" (svědění kůže, padání vlasů apod.).

  2. Fyzické potíže v minulosti: Všechny zdravotní problémy od raného dětství až do doby nedávno minulé. Pokud jsou k dispozici, pak také informace o těhotenství matky a porodu.

  3. Psychické prožívání v současné době: Onemocnění psychického charakteru. Co klient momentálně vnímá jako "náročné" téma. Kde je možný zdroj stresu. Otázky na emoční prožívání a témata jako je trach, úzkost, smutek, vztek, křivda, pocit viny atd.

  4. Psychické prožívání v minulosti: Onemocnění psychického charakteru kdykoli v minulosti. Obtížná období života. Otázky ohledně dětství, školky-školy, partnerství, práce a dalších oblastí, které byly v minulosti zdrojem potíží či stres. Traumata.

  5. Rodinná anamnéza: Nemoci, které se vyskytují nebo vyskytovaly v rodině (sourozenci, rodiče a prarodiče).

  6. Generálie: Chutě (sladké, slané...), vztah k jídlu obecně, citlivost na počasí, kvalita spánku. Další preference či odpor v nějaké oblasti.

  7. Užívané léky: Jaká léčba byla v součastné době stanovena ošetřujícími lékaři a jaké léky klient užívá.

Výběr homeopatických léků

Na podkladě informací získaných během vstupního pohovoru pak s pomocí homeopatické literatury (odborné publikace, materie mediky a repertoria), vlastních zkušeností a intuice stanovím postup léčby a nejpozději do týdne ode ode mě dostane klient sadu 3 homeopatických léků, které bude v průběhu cca 2,5 - 3 měsíců užívat. Spolu s homeopatickými léky ode mě klient dostane také přesné instrukce, jak s léky nakládat a jak je užívat. Po celou dobu užívání homeopatických léků zůstávám s klientem v kontaktu a klient se na mě může obrace v případě jakýchkoli otázek ohledně reakcí na svou léčbu.

Pokračování v léčbě - kontrola

Pokud je třeba v léčbě dále pokračovat, opakuje se po uplynutí této doby osobní setkání, na kterém spolu probereme klientovu současnou situaci a já poté určím sadu dalších homeopatických léků.

Jak dlouho léčba potrvá

Určit předem, jak dlouho léčba potrvá, není bohužel možné. Homeopatická léčba není ani tolik o tom, co nejrychleji odstranit nějaký symptom, jako spíše o tom, že se organismus postupně "ladí" a zvyšuje se jeho vitální síla, a to tak dlouho, až dojde k uzdravení. Pozitivní výsledky se někdy dostaví již během užívání prvních léků a někdy je naopak třeba postupovat systematicky a dlouhodobě. Záleží samozřejmě na charakteru, závažnosti a délce trvání onemocnění.

Léčba po vrstvách

Každé onemocnění prochází v průběhu času určitým vývojem. To znamená, že i obraz nemoci a podané homeopatické léky se mění s tím, jak nemoc postupuje v čase. Jinak řečeno, jiné homeopatické léky by se podaly v době, kdy se teprve začínají objevovat první symptomy onemocnění a jiné po několika letech chronického onemocnění. Pokud tedy klient vstoupí do léčby s problémem, který je chronického rázu, pak je potřeba, aby se postupně podalo několik homeopatických léků, které pokryjí jednotlivé fáze onemocnění. Postupuje se tedy od aktuálního stavu nazpátek.

Homeopatie a klasická medicína

Homeopat - nelékař nikdy nestanovuje diagnózu nemoci a jeho úloha spočívá především v podpoře aktivace vlastních léčebných mechanismů těla, což se děje prostřednictvím podaných homeopatických léků. V případě závažných onemocnění může homeopatická léčba probíhat souběžně s klasickou medikací a až poté, co nastane objektivní zlepšení klientova zdravotního stavu se léky po dohodě s lošetřujícím lékařem postupně vysazují.

Důvěrnost sdělení

Všechny informace, které od klienta získám jsou naprosto důvěrné a nebudu je předávat dalším osobám. Respektuji také, pokud klient nebude chtít některá příliš citlivá či intimní témata ze svého života otevírat. Více se na toto téma můžete dočíst v Etickém kodexu klasického homeopata.

Pokud má klient ještě před absolvováním vstupního pohovoru nějaké otázky ohledně možností jeho léčby, je možné mě kontaktovat telefonicky na čísle 737 540 641 nebo na emailu lenka.drobotun@email.cz

© 2016 Lenka Drobotun
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!