Možnosti homeopatické léčby

Pomocí homeopatického přístupu je možné léčit prakticky jakékoliv onemocnění, které se může projevovat na jedné ze tří rovin - fyzické, emocionální nebo mentální. Pohledem homeopata se nerovnováha v každé z těchto rovin vždy nějakým způsobem skrze vzájemnou interakci projeví také v rovinách ostatních. Dá se tedy říci, že během homeopatické léčby dochází k léčení celého člověka se všemi jeho složkami. Jinými slovy, pokud se v homeopatické léčbě zaměřujeme např. více na nemoc, která se projevuje na úrovni fyzické, pak jsou zároveň vždy ve hře také potlačené či nevědomé pocity, emoce, či myšlenky, které se vzniklou nemocí souvisí. Skrze léčbu svých fyzických potíží pak máme možnost pochopit lépe své vnitřní nastavení a postupně nabývat více vědomí, autenticity a radosti ze života.

Léčba akutních nemocí

Organismus každého člověka se vždy za všech okolností snaží o přirozenou rovnováhu a disponuje vlastními léčebnými schopnostmi. V případě akutních nemocí jako je např. nachlazení je tedy často nejlepším způsobem léčby "pouze" dát nemoci prostor a dovolit, aby si naše tělo samo našlo způsob, jak se s danou situací vyrovnat. Pokud však vlastní imunitní systém není dost silný, lze ho homeopaticky podpořit a skrze homeopatické léky dodat tělu potřebný impulz k uzdravení. Stejně tak je možné podpořit např. regeneraci či hojení po úrazech a nehodách apod.

Léčba chronických nemocí

Klasická a postklasická homeopatie disponuje velkou schopností léčit chronické nemocí a dá se říci, že právě léčba chronicity je nejsilnější stránkou homeopatické léčby. Homeopaticky tedy můžeme velmi úspěšně pracovat s celou řadou onemocnění, ať už se projevují v jakékoli části našeho organismu. Mezi nejčastější oblasti homeopatické léčby pak patří léčba poruch imunitního systému (alergie, opakovaná onemocnění dýchacích cest, astma atd), poruchy trávení (průjmy, zácpa, nadýmání, potravinové intolerance apod.), kožní onemocnění (akné, atopický exém apod.), migrény, poruchy v oblasti hormonální, reprodukční, potíže s krvetvorbou, neurologické problémy a mnoho dalších.

Emoční a psychické problémy

Homeopaticky lze ovlivňovat celou škálu psychických problémů, které se mohou projevovat jako deprese, strachy a úzkostné stavy, alkoholismus, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, dětská hyperaktivita, nespavost a další. V neposlední řadě má pak homeopatie svou silnou stránku také v práci s potížemi podmíněnými stresem a úspěšně s ní můžeme pomáhat organismu ve zvyšování své kapacity a míry odolnosti vůči zátěži.

Léčba traumatu

Léčba traumatu tvoří samostatnou oblast, kdy s pomocí homeopatických léků pracujeme s otiskem traumatu v našem autonomním nervovém systému a skrze jeho regulaci pak můžem ovlivňovat fungování celého našeho organismu a vnímání života. Více o léčbě traumatu se můžete dočíst také v kapitole Somatic Experiencing.

Příprava na těhotenství a porod

Absolvování homeopatické léčby ještě před plánovaným početím je pro budoucí rodiče i dítě vždy přínosem a je možné se zaměřit především na nemoci, u kterých je zvýšené riziko genetického přenosu. Stejně tak můžeme homeopaticky pracovat s tématem neplodnost nebo zhoršená schopnost donosit plod apod. Nabízím také možnost homeopatické podpory porodu, regenerace po porodu, podporu laktace apod. Práci s těhotnými ženami a maminkami se věnuji také v rámci projektu Žena ženě, kdy vedle pomoci homeopatické nabízím také možnost sdílení a doteku.

Léčba dětí

Děti lze homeopaticky léčit již od samého narození. Dá se říci, že právě v případě dětí je homeopatie často léčbou ideální, protože nedochází ke zbytečnému zatěžování organismu dítěte chemickými látkami, ale naopak podporujeme proces zrání imunitního systému a jeho správné fungování. Dalšími oblastmi se kterými u dětí často pracujeme jsou pak např. poruchy chování, adaptace ve školce, řešení následků očkování, noční pomočování, poruchy vývoje inteligence, hyperaktivita a další. Více o léčbě dětí se můžete dočíst v samostatné kapitole Homeopatie a děti.

"Klasická homeopatie se věnuje primárně nemocem, které neohrožují akutně život. Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží potlačit nemoc. Pomáhá řešit její příčinu, respektive změnit způsob života, který k ní vedl. Klasická homeopatie nemusí být vždy tou nejvhodnější a jedinou použitelnou metodou, protože žádná individuální terapie nemusí vždy zvládnout všechny zdravotní potřeby jednotlivců či populace jako celku."

Výňatek z Etického kodexu klasického homeopata

© 2016 Lenka Drobotun
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!